NUFFNANG

Thursday, April 09, 2015

UNTUK KU,UNTUK MU DAN KITA SEMUA

Shallom....

Ini adalah doa, berkat dan janji Tuhan.


Kejadian 12:2-3  
"Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."

Ayat firman Tuhan di atas adalah kata-kata Tuhan kepada Abraham ketika ia dipanggil Tuhan. Namun adakah firman-Nya ini hanya untuk Abraham?....

Mari kita gantikan perkataan "AKU" kepada "TUHAN", kemudian perkataan "ENGKAU" dan "MU" kepada nama kita.


TUHAN akan membuat (NAMA ANDA) menjadi bangsa yang besar, dan memberkati (NAMA ANDA) serta membuat nama(NAMA ANDA) masyhur; dan (NAMA ANDA) akan menjadi berkat.
TUHAN akan memberkati orang-orang yang memberkati (NAMA ANDA), dan mengutuk orang-orang yang mengutuk (NAMA ANDA), dan oleh(NAMA ANDA) semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.

Sekarang ucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh dan anda akan merasakan sesuatu yang anda belum pernah rasakan. Saya berdoa agar doa ini terjadi dalam hidup anda. Amen...

No comments:

NUFFNANG